Syberthe Langedijk

Ik ben een fervent taalliefhebber en een pionier in hart en nieren. Sinds het begin van mijn loopbaan heb ik mij toegelegd op het onderwijs aan anderstaligen. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw stond het NT2-onderwijs nog in de kinderschoenen. Met veel enthousiasme en plezier heb ik mij vanaf die begintijd ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van het vak.

Sinds 2002 verricht ik als zelfstandig ondernemer werkzaamheden op het gebied van taalredactie en tekstcorrectie voor bureau Krasse Taal. Die werkzaamheden bestaan onder meer uit het corrigeren en redigeren van uiteenlopende soorten teksten als manuscripten, afstudeerscripties, leermiddelen en cursusbeschrijvingen. Ook schrijf ik familiegeschiedenissen en levensverhalen.

Al jaren treed ik op als taaltrainer op voor diverse taallessen voor NT2-leerders. De laatste jaren is dat vooral binnen bedrijven met veel allochtone werknemers.


Ervaring

Ik heb:

 • intensieve taalcursussen NT2 op zeer uiteenlopende niveaus opgezet en begeleid;
 • een leerlijn NT2 en een methode maatschappelijke oriëntatie ontwikkeld (min of meer voorlopers van de huidige Streefdoelen NT2 in termen van het Raamwerk NT2 (ERK/CE) en ONA);
 • diverse ontwikkelde cursusplannen, leermiddelen en toetsen NT2 geschreven en geredigeerd en als adviseur gefungeerd;
 • een methode spelling en stijl ontwikkeld voor volwassen mbo’ers (tweedekansonderwijs);
 • de cursus ‘nascholing educatief werker’ begeleid;
 • cursussen autobiografisch schrijven ontwikkeld, opgezet en begeleid;
 • bijspijkercursussen spelling en stijl voor mbo-studenten opgezet, ontwikkeld en uitgevoerd;
 • cursussen/ workshops NT2 begeleid: differentiëren, uitspraak, spreekvaardigheid, zelfstandig leren volwassen tweedetaalcursisten;
 • deelgenomen aan diverse projecten en experimenten op het gebied van (taal)onderwijsvernieuwing;
 • opgetreden als beoordelaar Staatsexamens NT2 programma I en II;
 • werkzaamheden verricht als auteur/ redacteur/ corrector NT2-leermiddelen bij Edu’Actief (Meppel), Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Ondile.
 • PR-werkzaamheden verricht voor diverse stichtingen.

Scroll naar boven